Tarieven

Tarieven per 01-01-2020. De behandeltarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit.
Klik op een hoofdstuk om de behandelcodes met bijbehorend tarief te zien. Behandelcodes met een asterisk(*) zijn exclusief techniekkosten.

Consultatie en diagnostiek (C-codes)

C11 Periodieke controle € 22,16
C13 Probleemgericht consult € 22,16
C22 Schriftelijke medische anamnese € 22,16
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 104,95
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 29,15
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 58,31
Toeslagen
C80 Mondzorg aan huis € 17,49
C85 Weekendbehandeling € 22,16
C86 Avondbehandeling € 22,16
C87 Nachtbehandeling € 22,16

Maken en/of beoordelen foto’s (X-codes)

X34
Beoordelen schedelfoto€ 23,32

X10 Kleine röntgenfoto € 16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24
X21 Kaakoverzichtsfoto € 69,97
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69,97
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,66
X24 Maken en beoordelen schedelfoto € 31,49
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31

Preventieve mondzorg (M-codes)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,07
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,07
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,07
M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 26,24
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicatie € 5,83
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,49
M40 Fluoridebehandeling € 14,58
M61 * Mondbeschermer € 26,24
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element € 50,73
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element € 27,99

Verdoving (A-codes)

A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58

Vullingen (V-codes)

V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50,73
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 71,13
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 82,80
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30 Fissuurlak eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 * Parapulpaire stift € 11,66
V80 * Wortelkanaalstift € 20,41
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75

Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
Wortelkanaalbehandeling
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E85 Elektronische lengtebepaling € 14,58
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 17,49
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
Initiële wortelkanaalbehandeling
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
Bleken
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46,65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 72,88
E98 Materialen voor thuisbleken Kostprijs
Behandeling trauma-element
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44 Verwijderen spalk € 5,83
Aanbrengen rubberdam
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,66
Gebruik operatiemicroscoop
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78,71
Gebruiksklaar maken praktijkruimte
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31

Kronen en bruggen (R-codes)

Inlays en kronen
R08 * Eenvlaks composiet inlay € 69,97
R09 * Tweevlaks composiet inlay € 134,11
R10 * Drievlaks composiet inlay € 174,92
R11 * Eenvlaksinlay € 104,95
R12 * Tweevlaksinlay € 163,26
R13 * Drievlaksinlay € 233,23
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 29,15
R24 * Kroon op natuurlijk element € 256,55
R34 * Kroon op implantaat € 233,23
R29 Confectiekroon € 52,48
R31 Opbouw plastisch materiaal € 58,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
Brugwerk
R40 * Eerste brugtussendeel € 174,92
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
R55 * Gipsslot met extra afdruk € 29,15
R60 * Plakbrug zonder preparatie € 116,61
R61 * Plakbrug met preparatie € 174,92
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
Restauraties diversen
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
Schildje van keramiek of kunststof
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
Temporaire voorzieningen
R80 Temporaire, eerste voorziening € 29,15
R85 Temporaire, volgende voorziening € 11,66

Kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)

G69 * Beetbeschermingsplaat €64,14

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)

H11 Trekken tand of kies €43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €69,97
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €17,49

Kunstgebitten (P-codes)

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
P31 * Wortelkap met stift € 145,77
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon € 58,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
P45 * Noodkunstgebit € 116,61
Volledig kunstgebit
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
Extra te berekenen bij volledig kunstgebit
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
P27 Reoccluderen € 58,31
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
P28 Naregistratie en remounten € 58,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98
Overige
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 40,82
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,82
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 87,46
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 58,31
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 87,46
P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 163,26
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 17,49
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 46,65
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 40,82
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 40,82
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 87,46
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 58,31
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 87,46
P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 17,49
P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 46,65
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 46,65
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 46,65

Tandvleesbehandelingen (T-codes)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex, per element € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard, per element € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
Diversen
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62,97
T95 * (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 58,31

Implantaten (J-codes)

Mesostructuur
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 119,39
J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
Prothetische behandeling na implantaten
J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 512,37
J51 * Onder-klikgebit € 333,29
J52 * Boven-klikgebit € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
Prothetische nazorg
J70 * Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
J74 * Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21